Arhiv za kategorijo 'Vuzenica -Kulturna dediščina občine'

Obnova obzidja ….

v trškem jedru pri cerkvi sv. Nikolaja v Vuzenici.

  • Share/Bookmark

Dr. Maks Pregl…

rojen v Brežicah 23. 7. 1870. Po končani gimnaziji v Celju se je vpisal na medicinsko fakulteto v Gracu in si pridobil diplomo zdravnika splošne medicine. V Vuzenico je prišel 14. 1. 1905, po razpisu za prosto delovno mesto splošnega zdravnika. Pridobil je koncesijo za zdravstveno oskrbo uslužbencev in delavcev železnice od Dravograda do Lovrenca na Pohorju, ter za delavce Livarne na Muti, poštne uslužbence, učitelje, ki so bili socialno zavarovani. Privatno prakso je opravljal za vse nezavarovane kmete in drugo prebivalstvo. V Vuzenici je od družine Mravljak najel hišo nasproti cerkve in si v njej uredil tudi ordinacijo. Hiše se je prijelo ime ” pri dohtarju”, kar se občasno sliši še danes. Bil je uspešen zdravnik, porodničar in kirurg. Vse je opravljal sam, tudi administracijo. Poleg pregledov odraslih in otrok, je opravljal manjše operacije, šival rane, zdravil opekline, pulil zobe, nudil prvo pomoč ponesrečencem. Pogosto so ga klicali h kompliciranim porodom, kjer babica sama ni mogla rešiti težave… Poleg opravljanja zdravniškega poklica je bil v Vuzenici zelo aktiven na področju kulture in športa. S prijatelji je ustanovil Športno-prosvetno društvo “SOKOL” za področje Vuzenice in Mute. Ustanovni občni zbor je bil 8. 2. 1920 v gostilni Emerika Mravljaka v Vuzenici. Prvi starosta (predsednik) je bil dr. Maks Pregl. V okviru društva je deloval tudi Salonski orkester z enajstimi člani. društvo je postopno zgradilo Sokolski dom pri Dravi. Ob nabavi zemljišča z gospodarskim poslopjem je 1/3 sredstev prispeval dr. Pregl sam. Društvo je vodil do svoje smrti 7. 4. 1942.

vir Andrija Halužan dr. med.

Občina Vuzenica je dobila sliko “SOKOLA” dr. Maksa Pregla, od gospe Pregl, na otvoritvi Vuzeniških dni.

Čestitamo!

  • Share/Bookmark

Pri izlivu Cerkvenice ….

v reko Dravo, je ograjo črpalne postaje pokrila ” zgodovina Vuzenice” v sliki in besedi…  .

  • Share/Bookmark

Kamniti železniški most…..

v Vuzenici, je biser našega kraja. Danes, v nočnem času je zasijal, kot zvezda na nebu. S tem dejanjem so se uresničile dolgoletne želje ……. . Vuzeničani smo dobili lepo darilo ob koncu  leta od “Občine Vuzenica”.

Čestitamo!

  • Share/Bookmark

Devica Marija na Kamnu…….

Vuzenica, staro središče ob izlivu potoka Cerkvenice v Dravo, je med najpomembnejšimi naselji v Gornji Dravski dolini.
Cerkev Device Marije na Kamnu stoji, kakor že krajevno ime samo pove, na pomolu manjšega vulkanskega osamelca nad Dravo. Dandanes je ves hrib porasel z gozdnim zelenjem …. . In kaj je novega na tej romarski poti ? Ja, kar nekaj novih klopi, ki se zlijejo z okolico.

Čestitamo.

  • Share/Bookmark

Dr. Peter Kresnik……..

Po 3. letih, ko je bila spominska plošča dr. Petru Kresniku popravljena zaradi vandalizma ( med tem časom se je to ponovilo ), je sedaj z novo podobo.

Čestitamo.

  • Share/Bookmark

ŠTOKOV DVOREC…… 10. obletnica

rušenja nekoč ponosa Vuzenice. Čas hitro beži, a spomini ostajajo le še v pisni obliki in portalu /večer in mladina/.

vir: časopis Večer 9.8.2007, Igor Sapač

  • Share/Bookmark

Železniški kamniti most…

ki je biser v  naši Vuzenici, je v nočnem času skrit očem kot v školjki. Z malo truda in veseljem do naravne dediščine (ešd 8233 – ta številka se vpiše v ešd), ki nam je  ponujena, pa je videti  kot pravi biser . Občani si želimo, da se ta improvizacija uresniči v stalno veselje oziroma, da bi občanom Vuzenice, Občina oz. TIC prinesla lepo darilo ob novem letu.

  • Share/Bookmark

Vuzeniški grad – “Pistor kogl”…

Nekdanji grad (Vischerjeva veduta 1861), ki ga je pred letom 1238 pozidal Kolon I. Zalenski je bil ob koncu 17. stoletja še povsem ohranjen. Danes je ohranjen le del renesančnega stolpiča z zaobljenima robovoma in strelnimi linami -  pred kratkim obnovljen ( pred obnovo). In tako pišejo drugi o našem kraju.

vir: register nepremične kulturne dediščine – v EŠD vpiši številko 8141  (ZVKD Uradni list RS št. 7/ 1999. 11.čl.)
2013-12-28 14.19.48 - Copy 2013-12-28 14.06.54 - Copy 2013-12-28 14.07.55 - Copy 2013-12-28 14.08.56 - Copy 2013-12-28 14.10.14 2013-12-28 14.17.25 - Copy 2013-12-28 14.12.05 - Copy 2013-12-28 14.13.27 - Copy 2013-12-28 14.13.41 - Copy 2013-12-28 14.13.52 - Copy 2013-12-28 14.17.11 - Copy 2013-12-28 14.24.11 - Copy

Čestitamo!

  • Share/Bookmark

Biseri naše kulturne krajine .. Vuzenica

Občina Vuzenica je pristopila k sodelovanju  oz. je pripravila razstavo ( fotografij znamenj in manjših spomenikov) v kulturnem domu “Modra dvorana” – Biseri naše kulturne krajine – z nosilci projekta Kārntner Bildungswerk, Slovenskim narodopisnim inštitutom Urbana Jarnika, Koroškim pokrajinskim muzejem in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Maribor,  v sklopu operativnega programa  med Slovenijo in Avstrijo  2007-2013, kar je dobro za promocijo kraja.

Čestitamo !

  • Share/Bookmark

Starejši zapisi »